Imprint

Pangea Tech Sp. z o.o.
NIP 7252334402
REGON 072189079
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
XX Wydział Gospodarczy
KRS 0001052467
Kapitał Zakładowy: 5 100,00 PLN